Działamy globalnie

Międzynarodowy zasięg pozwala nam przekraczać granice krajów.

Sieć biur na całym świecie wzmacnia kompetencje międzynarodowych partnerów na lokalnych rynkach.

North America

South America

03 listopad, 2017 by TradeTracker Poland TradeTracker News


Realna Atrybucja- wpływ na wyniki witryn typu cashback i stron promocyjnych

Uruchomienie Realnej Atrybucja poruszyło rynkiem reklamy efektywnościowej. Z jednej strony pojawiły się nadzieje wydawców inicjujących ścieżki konwersji, albo asystujących w wygenerowaniu transakcji. Z drugiej, obawy tych, którym przypisywany jest zazwyczaj „last click”. Ci pierwsi potraktowali nowe rozwiązanie jako szansę na sprawiedliwy i transparentny podział prowizji. Natomiast wydawcy z kategorii cashback, kody rabatowe oraz strony promocyjne spodziewali się – w związku z podziałem prowizji – obniżenia wynagrodzenia.

Atrybucyjny model rozliczenia w kampaniach TradeTracker Poland

Obecnie na rynku polskim działa już 19 programów z atrybucyjnym modelem rozliczenia. Są to między innymi home&you, Próchnik, Tołpa, EMP-shop, Bartek, Venezia, Unisono. Każdy kolejny przypadek potwierdza możliwość zwiększenia eCPC oraz eCPM u wydawców będących na wcześniejszych etapach ścieżki konwersji, ale i rozwiewa obawy o utratę prowizji przez wydawców zazwyczaj domykających transakcję. Wyniki w kampaniach z aktywną Realną Atrybucją w przypadku wydawców typu cashback wyglądają bardzo obiecująco.

Jedną z kampanii, w której atrybucyjny model rozliczenia został uruchomiony najwcześniej był program home&you. Dodatkowo, w okresie największych promocji, wynagrodzenie CPS uzupełniane jest opłatą za kliknięcie (CPC). Analiza wyników kampanii pokazuje 25% wzrost liczby aktywnych wydawców z kategorii cashback. Dowodzi to, że afilianci są ciekawi nowych rozwiązań i nie boją się ich testować. Od uruchomienia podziału prowizji odnotowaliśmy ponad 90% wzrost liczby kliknięć, co oznacza większą liczbę touchpintów. Prowizje wydawców typu cashback w kampanii home&you wzrosły o ponad 100%! Udowadnia to, że Realna Atrybucja zdecydowanie nie zaszkodziła tej kategorii afiliantów, wręcz przeciwnie - ich dochody w programie znacznie wzrosły.

Analizując wyniki wydawców z segmentu Kody rabatowe i strony promocyjne, działających w kampanii home&you, również można zauważyć wzrosty wszystkich wskaźników. Liczba aktywnych wydawców w kampanii rośnie. Zwiększa się liczba kliknięć (o ponad 30%) oraz touchpointów (wzrost o ponad 96%).

Rekordowe wzrosty osiągnął jeden z wydawców rabatowych - wartość prowizji z aktywnym CPC wzrosła o ponad 130%. Należy zwrócić uwagę, iż jest to wydawca, który prowadzi swoje działania wielokanałowo – wykorzystuje newslettery, social media, kooperację z innymi kategoriami afiliantów. W ten sposób wykorzystuje w pełni potencjał zarabiania w atrybucji.

W przypadku pozostałych kampanii z atrybucyjnym modelem rozliczenia zauważalny jest wzrost liczby aktywnych wydawców. Rośnie liczba touchpointów, za czym idzie wzrost wartości prowizji. Trzeba pamiętać, iż brak wzrostu lub minimalny spadek wartości prowizji w pojedynczych programach po włączeniu atrybucji wiąże się z sezonowością w określonych kategoriach kampanii i ogólnym spadkiem wyników.

Wykorzystywanie jak największej ilości źródeł promocji

W przypadku programów z aktywną realną atrybucją, niezwykle istotne jest wykorzystywanie wszystkich kanałów do promowania kampanii tj. newsletterów, social mediów, dodatkowych akcji, promocyjnych. W celu generowania dodatkowych touchpointów, inicjowania czy wspierania użytkownika w podjęciu decyzji zakupowej, warto spróbować współpracy z wydawcami z innych kategorii. Działania zwiększające liczbę touchpintów pomagają generować wyższe dochody. Wzrost wszystkich wskaźników w przypadku wydawców, którzy prowadzą takie działania pokazuje, że jest to strategia, którą warto zastosować. Praktyczną radą dla wydawców, korzystających z materiałów display jest implementowanie kodów emisyjnych, jako że w przypadku niektórych kampanii (np. home&you) jako touchpint liczona jest także odsłona. Należy pamiętać, iż w kampaniach z aktywnym atrybucyjnym modelem rozliczenia, wydawca zarabia na każdym kontakcie użytkownika z reklamą.

Dowiedz się więcej na https://real-attribution.com.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas! [email protected]