Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Realna Atrybucja- wpływ na wyniki witryn typu cashback i stron promocyjnych

Cashbacki I Sstrony Promo Min 1024x683
Realna Atrybucja- wpływ na wyniki witryn typu cashback i stron promocyjnych

Uruchomienie Realnej Atrybucja poruszyło rynkiem reklamy efektywnościowej. Z jednej strony pojawiły się nadzieje wydawców inicjujących ścieżki konwersji, albo asystujących w wygenerowaniu transakcji. Z drugiej, obawy tych, którym przypisywany jest zazwyczaj „last click”. Ci pierwsi potraktowali nowe rozwiązanie jako szansę na sprawiedliwy i transparentny podział prowizji. Natomiast wydawcy z kategorii cashback, kody rabatowe oraz strony promocyjne spodziewali się – w związku z podziałem prowizji – obniżenia wynagrodzenia.

Atrybucyjny model rozliczenia w kampaniach TradeTracker Poland

Obecnie na rynku polskim działa już 19 programów z atrybucyjnym modelem rozliczenia. Są to między innymi home&you, Próchnik, Tołpa, EMP-shop, Bartek, Venezia, Unisono. Każdy kolejny przypadek potwierdza możliwość zwiększenia eCPC oraz eCPM u wydawców będących na wcześniejszych etapach ścieżki konwersji, ale i rozwiewa obawy o utratę prowizji przez wydawców zazwyczaj domykających transakcję. Wyniki w kampaniach z aktywną Realną Atrybucją w przypadku wydawców typu cashback wyglądają bardzo obiecująco.

Jedną z kampanii, w której atrybucyjny model rozliczenia został uruchomiony najwcześniej był program home&you. Dodatkowo, w okresie największych promocji, wynagrodzenie CPS uzupełniane jest opłatą za kliknięcie (CPC). Analiza wyników kampanii pokazuje 25% wzrost liczby aktywnych wydawców z kategorii cashback. Dowodzi to, że afilianci są ciekawi nowych rozwiązań i nie boją się ich testować. Od uruchomienia podziału prowizji odnotowaliśmy ponad 90% wzrost liczby kliknięć, co oznacza większą liczbę touchpintów. Prowizje wydawców typu cashback w kampanii home&you wzrosły o ponad 100%! Udowadnia to, że Realna Atrybucja zdecydowanie nie zaszkodziła tej kategorii afiliantów, wręcz przeciwnie – ich dochody w programie znacznie wzrosły.

Analizując wyniki wydawców z segmentu Kody rabatowe i strony promocyjne, działających w kampanii home&you, również można zauważyć wzrosty wszystkich wskaźników. Liczba aktywnych wydawców w kampanii rośnie. Zwiększa się liczba kliknięć (o ponad 30%) oraz touchpointów (wzrost o ponad 96%).

Rekordowe wzrosty osiągnął jeden z wydawców rabatowych – wartość prowizji z aktywnym CPC wzrosła o ponad 130%. Należy zwrócić uwagę, iż jest to wydawca, który prowadzi swoje działania wielokanałowo – wykorzystuje newslettery, social media, kooperację z innymi kategoriami afiliantów. W ten sposób wykorzystuje w pełni potencjał zarabiania w atrybucji.

W przypadku pozostałych kampanii z atrybucyjnym modelem rozliczenia zauważalny jest wzrost liczby aktywnych wydawców. Rośnie liczba touchpointów, za czym idzie wzrost wartości prowizji. Trzeba pamiętać, iż brak wzrostu lub minimalny spadek wartości prowizji w pojedynczych programach po włączeniu atrybucji wiąże się z sezonowością w określonych kategoriach kampanii i ogólnym spadkiem wyników.

Wykorzystywanie jak największej ilości źródeł promocji

W przypadku programów z aktywną realną atrybucją, niezwykle istotne jest wykorzystywanie wszystkich kanałów do promowania kampanii tj. newsletterów, social mediów, dodatkowych akcji, promocyjnych. W celu generowania dodatkowych touchpointów, inicjowania czy wspierania użytkownika w podjęciu decyzji zakupowej, warto spróbować współpracy z wydawcami z innych kategorii. Działania zwiększające liczbę touchpintów pomagają generować wyższe dochody. Wzrost wszystkich wskaźników w przypadku wydawców, którzy prowadzą takie działania pokazuje, że jest to strategia, którą warto zastosować. Praktyczną radą dla wydawców, korzystających z materiałów display jest implementowanie kodów emisyjnych, jako że w przypadku niektórych kampanii (np. home&you) jako touchpint liczona jest także odsłona. Należy pamiętać, iż w kampaniach z aktywnym atrybucyjnym modelem rozliczenia, wydawca zarabia na każdym kontakcie użytkownika z reklamą.

Dowiedz się więcej na real attribution.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas! dszymajda@tradetracker.com


Previous:

Real Attribution Insights – Więcej niż tylko podział prowizji

Real Attribution Insights – Więcej niż tylko podział prowizji

Next:

Listopadowe okazje

Listopadowe okazje

You might like...

Booste – kapitał na rozwój Twojego sklepu internetowego, Polska

Find out more

Publisher Spotlight: Savings United – witryny kuponowe w afiliacji

Find out more

Jak sprawić, by każdy Wydawca chciał promować Twój program?

Find out more

Advertiser Spotlight: Eurofirany – jak afiliacja rozwinie Twój e-biznes?

Find out more