Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Cookiewetgeving in België

Er is al heel wat over de nieuwe cookiewetgeving gezegd en geschreven. Echter bleven heel wat zaken erg onduidelijk, vooral omdat de wetgeving in elk land anders is. Om onze affiliates te informeren over de inhoud van deze nieuwe wet, hebben we een seminarie van het IAB bijgewoond. In dit artikel zullen wij zo duidelijk mogelijk schetsen wat er exact op til staat voor België.

Tot op vandaag is dus nog steeds de oude cookiewetgeving van kracht. Deze wet (Art. 129) laat het gebruik van cookies toe op twee voorwaarden:

  1. the web surfer is provided with clear and comprehensive information in accordance with the law of 8 December 1992 (protection of personal data), inter alia about the purposes of the processing, and;
  2. the web surfer is offered, prior to the processing, in a readable and unambiguous way, the right to refuse such processing by the data controller.

Het komt er dus op neer dat de bezoeker duidelijke informatie moet krijgen als je cookies gebruikt op je website. Dit doe je via de privacy policy op de website. De gebruiker kan cookies weigeren door zijn browser settings aan te passen. Een opt-out is dus vandaag al mogelijk.

Zolang de nieuwe cookiewetgeving niet van kracht is, raden we aan nog geen aanpassingen door te voeren op je website. Zo vermijd je nutteloos dubbel werk als de wettekst alsnog zou worden bijgewerkt of als er bijkomende specificaties worden vereist. De nieuwe cookiewet zal van kracht zijn 10 dagen na het verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Een exacte datum is tot op vandaag nog niet gekend.

Wat verandert er nu?

Het nieuwe regime, dat van kracht zal zijn 10 dagen na het verschijnen in het Belgisch Staatsblad, is een gevolg van een Europese richtlijn. Op Europees niveau werd een aanpassing gedaan van het  Artikel 5, §3.

Vorige versie:
“Member States shall ensure that the use of electronic communications networks to store information or to gain access to information stored in the terminal equipment of a subscriber or user is only allowed on condition that the subscriber
or user concerned is provided with clear and comprehensive information in accordance with Directive 95/46/EC, inter alia about the purposes of the processing, and is offered the right to refuse such processing by the data
controller.”

Nieuwe versie:
“Member States shall ensure that the storing of information, or the gaining of access to information already stored, in the terminal equipment of a subscriber or user is only allowed on condition that the subscriber or user concerned has given his or her consent, having been provided with clear and comprehensive information, in accordance with Directive 95/46/EC, inter alia, about the purposes of the processing.”

Kortom: “Offer the right to refuse” werd gewijzigd in “User has given his or her consent”.

Aangezien de nieuwe richtlijn op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd, resulteert dit in elk EU land in een andere cookiewetgeving op nationaal niveau. Zo is de wet in Nederland strenger dan wat ze in België zal zijn. In Nederland moet de site eigenaar expliciet toestemming krijgen om cookies te plaatsen.

Welke impact zal de nieuwe cookiewetgeving hebben op jouw business?

Informatieplicht : De nieuwe cookiewetgeving stelt dat de bezoeker van een website nog steeds geïnformeerd moet worden als er cookies gebruikt en geplaatst worden. Dit gedeelte verandert dus niet.

Impliciete toestemming: Wat er wel nieuw is, is dat de bezoeker impliciete toestemming moet geven tijdens het surfen (geen opt-in dus). Het is dus niet langer voldoende een info pagina te voorzien waarin de bezoeker informatie krijgt over cookies. De nieuwe wet stelt dat de bezoeker een duidelijke boodschap moet krijgen waarin je meldt dat er cookies worden gebruikt.

Wat moet er nu gebeuren:

  • Voorzie een duidelijk zichtbaar bericht op de eerste pagina die de bezoeker bezoekt. Niet enkel op de homepagina;
  • Voorzie dat de bezoeker kan weg klikken zodat er een impliciete toestemming verkregen wordt;
  • Verwijs naar de browser instellingen hoe de bezoeker cookies kan uitschakelen;
  • Wees zo transparant mogelijk.

Aangezien de cookiewetgeving in België nog niet actief is, zijn er bitter weinig sites die reeds aanpassingen hebben gedaan aan hun website. In het Verenigd Koninkrijk waar de wet al van kracht is, vonden we volgende voorbeelden bij de BBC en The Guardian.

klik je op een artikel of ga je naar een andere pagina verdwijnt deze melding. Door weg te klikken geef je de impliciete toestemming om cookies te mogen plaatsen op je computer.

Kan ik de toegang ontzeggen aan wie geen cookies accepteert?

Deze werkwijze is niet toegestaan. Elke bezoeker heeft het recht om de website te bezoeken ook al blokkeert hij cookies. Weiger je de toegang voor deze bezoekers, zul je in overtreding zijn.

Meer gedetailleerde uitleg en presentaties zijn beschikbaar op de site van het IAB.

Bronnen: IAB en Koan.be


Previous:

Nouveau flux avec l’offre du jour!

Nouveau flux avec l’offre du jour!

Next:

Sterke omzet groei TradeTracker.com

Sterke omzet groei TradeTracker.com

You might like...

Publisher Spotlight: Soms Ook Heimwee

Find out more

Hoe je influencer marketing kan inzetten voor jouw affiliate campagne!

Find out more

Promojagers x Familycard: Future, Flaws & Flowers event

Find out more

Publisher Spotlight – Shoparize

Find out more