Internationaal bereik

Met kantoren in 19 landen is TradeTracker sterk internationaal vertegenwoordigd.

Hoewel het internet geen grenzen kent, zorgt de aanwezigheid van onze eigen medewerkers voor inzicht en waardevolle kennis van de lokale markten.

Wij spreken de taal en organiseren ontmoetingen met de belangrijkste partijen. Hierdoor zijn wij in staat om snel te schakelen, en kunnen wij campagnes en resultaten nog beter optimaliseren.

Privacy Policy

Voor TradeTracker is uw privacy van groot belang. Om deze beter te beschermen, volgt hier een verklaring waarin ons informatiegebruik beschreven staat en waarin vermeld wordt welke keuzes u hebt ten aanzien van het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie. Om deze verklaring eenvoudig vindbaar te maken, is deze op onze website beschikbaar gesteld evenals op elke locatie waar mogelijk persoonlijk identificeerbare informatie kan worden opgevraagd.

Informatie die wij verzamelen

TradeTracker verzamelt informatie uit diverse stromen om ervoor te zorgen dat zij effectief kan opereren en u kan voorzien van de beste producten, diensten en ervaringen. Informatie wordt vergaard wanneer u zich aanmeldt en inlogt en wanneer u van onze site en diensten gebruik maakt. Het is daarnaast mogelijk dat wij ook van andere ondernemingen of organisaties informatie ontvangen. Deze informatie kan op verschillende manieren worden verkregen, waaronder via webformulieren, cookies, weblogs en software op uw computer of op een ander apparaat. Wij verzamelen deze gegevens alleen als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, of wanneer wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Dat wil zeggen dat wij ons bedrijfsbelang zorgvuldig en strikt hebben afgewogen tegen uw recht op privacy. Omdat het verzamelen van gegevens veelal met behulp van cookies gebeurt, kunt u in onze cookieverklaring lezen hoe dit werkt en welke persoonsgegevens wij verwerken.

Hoe wij uw informatie gebruiken

TradeTracker gebruikt de verkregen informatie voor het onderhouden, verbeteren en personaliseren van de producten en diensten die zij aanbiedt. De vergaarde informatie kan tevens worden gebruikt om bijvoorbeeld met u te kunnen communiceren over beveiligingsupdates of over uw account. Daarnaast kunnen wij de informatie gebruiken om, waar mogelijk, advertenties relevanter te maken.

Redenen waarom wij uw informatie delen

Met uitzondering van hetgeen in dit privacy statement beschreven staat, zullen wij geen informatie aan derden openbaar maken zonder uw uitdrukkelijke toestemming, of wanneer wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Wij delen uw gegevens met derde partijen die door ons zijn ingeschakeld om onze dienstverlening mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld software- of IT-leveranciers. Daarnaast worden uw gegevens ook uitgewisseld tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij het online adverteren en het meten van de effectiviteit van de advertenties. Dat zijn de aanbieders van de advertenties en de websites die de advertenties tonen. Zij zorgen dat uw gegevens bij ons terecht komen, waarna wij hen ook weer vertellen wat er met uw persoonsgegevens is gebeurd.

Toegang tot uw persoonlijke informatie

Sommige diensten van TradeTracker bieden u de mogelijkheid om uw persoonlijke informatie in te zien of te bewerken. Om te voorkomen dat uw persoonlijke informatie inzichtelijk is voor anderen, zal u eerst gevraagd worden in te loggen. Hoe u toegang krijgt tot uw persoonlijke informatie is afhankelijk van de sites of diensten die u gebruikt.

Voorkeuren voor communicatie

U kunt het versturen van toekomstige promotionele e-mails vanaf sites en services van TradeTracker voorkomen door de specifieke instructies daarvoor te volgen in de door u ontvangen e-mail. Afhankelijk van welke dienst u gebruik maakt, hebt u ook de optie om op voorhand uw voorkeuren aan te geven over de mate waarin u promotionele e-mails, telefoontjes of post van bepaalde sites of diensten van TradeTracker wilt ontvangen.

TradeTracker Account

Een account bij TradeTracker stelt u in staat in te loggen bij producten, websites en diensten van TradeTracker. Bij het aanmaken van dit account vragen wij u om bepaalde informatie. Als u inlogt bij een website of dienst met uw TradeTracker account, dan verzamelen wij informatie om uw identiteit te verifiëren, om u te beschermen tegen malafide gebruik van uw account en om de efficiëntie en beveiliging van de account service van TradeTracker te waarborgen. Tevens sturen wij bepaalde, niet-persoonlijke informatie naar een website of dienst waarmee u met uw TradeTracker account bent ingelogd.

Bewaren

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behalve wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, te verplaatsen of te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt dergelijke verzoeken sturen naar de onderstaande contactgegevens. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Zorg ervoor dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van onze privacy policy verwijzen wij u naar de volgende pagina.

Contact

Voor eventuele vragen, opmerkingen en verzoeken aan TradeTracker kunt u zich richten tot privacy@tradetracker.com. Wij streven er naar om binnen vijf werkdagen te reageren.