CONVERSION PATH TRACKING

Jak działa Conversion Path Tracking

Na rynku zdominowanym przez model atrybucji “last click”, Wydawcy wkładają wiele wysiłku w osiągnięcie ostatniej pozycji w ścieżce konwersji. Niemniej jednak, w ponad 95% wszystkich transakcji afiliacyjnych zaangażowanych jest dwóch lub więcej Wydawców promujacych kampanię. Zazwyczaj to właśnie Wydawcy, który wygenerował ostatnie kliknięcie przyznawana jest prowizja i to on wyświetla się w panelu jako Wydawca, który doprowadził do konwersji.

Conversion Path Tracking zmienia to założenie i zapewnia Reklamodawcom i Wydawcom pełną analizę wszystkich punktów styku poprzedzających wygenerowanie transakcji. To przejrzyste podejście daje wszystkim użytkownikom narzędzia możliwość śledzenia pozycji aktywnych wydawców na ścieżce konwersji i pozwala zrozumieć ich funkcję w procesie zakupowym. Taka zmiana strategii programu sprzedażowego pozwala uzyskać dodatkowe korzyści z aktywności wszystkich kanałów.

image - CPT_UK@2x

Efektywne wykorzystanie Conversion Path Tracking

Reklamodawcy

Tracking Ścieżek Konwersji pomaga zidentyfikować Wydawców, których wkład w doprowadzenie do konwersji jest często pomijany. Dzięki optymalizacji modeli prowizji pod kątem tych Wydawców, zaczną oni dostarczać więcej ruchu, co wpłynie pozytywnie na liczbę konwersji.

Wydawcy

Uzyskaj dostęp do informacji o wpływie innych Wydawców na strukturę ścieżek konwersji i porównaj je do swoich własnych wyników. Zobacz czy wyróżniasz się spośród konkurencji i zoptymalizuj swoje podejście, aby osiągnąć optymalne wyniki w kampaniach, które promujesz.

Gotowy uczestniczyć w rewolucji?