Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

TradeTracker wprowadza Realną Atrybucję

Blog Atrybucja

Real Attribution

Ograniczenia, jakie stawia rozpatrywanie działań efektywnościowych wyłącznie z perspektywy „last click” znane są w branży od lat. Model „ostatni zgarnia wszystko” wspierał niektóre grupy wydawców – takie jak strony z kuponami czy cashbacki – a demotywował inne. Wydawcy plasujący się na wyższych pozycjach „lejka zakupowego”, budujący świadomość i zaangażowanie późniejszych klientów, mieli niewielkie szanse na ostatnim etapie internetowych zakupów.

Prowizja na całej ścieżce konwersji

Od ponad sześciu miesięcy, dzięki Conversion Path Tracking, klienci TradeTracker mieli już możliwość śledzenia udziału poszczególnych wydawców w ścieżce zakupowej. Mimo, że ścieżka konwersji często pokazywała touchpointy wielu wydawców, wynagradzany był wyłącznie ten, do którego należało ostatnie kliknięcie. Dzięki TradeTracker taki model rozliczenia może już wkrótce przejść do historii.

Udostępniamy unikalne na skalę światową rozwiązanie – Realną Atrybucję. Narzędzie to daje możliwość wynagradzania wszystkich wydawców zaangażowanych w wygenerowanie transakcji. Pięć modeli atrybucyjnych oraz elastyczny model niestandardowy, umożliwia dostosowanie podziału prowizji do specyfiki kampanii, a w konsekwencji wynagradzanie afiliantów adekwatnie do wkładu, jaki włożyli w promowanie danego programu.

Nowe możliwości – nowi partnerzy

Realna Atrybucja to duża szansa dla wydawców kontentowych, których działania są coraz bardziej pożądane przez reklamodawów. Na ścieżce konwersji blogi, witryny tematyczne i inne strony dostarczające treści są zwykle wydawcami inicjującymi transakcję lub asystującymi jej wygenerowaniu. Model „last click” zniechęcał tych afiliantów do współpracy z sieciami afiliacyjnymi. Realna Atrybucja daje zdecydowanie większe możliwości współpracy oraz szanse na dużo wyższe prowizje dla wydawców kontentowych.

Dzięki Realnej Atrybucji do łask ma także szansę wrócić display. Jeżeli w ścieżce konwersji uwzględnione będą odsłony (jest to możliwe!), dla wydawcy znowu opłacalne stanie się korzystanie z jednego z najstarszych i najłatwiejszych w implementacji narzędzi. Wydawcy posiadający powierzchnie reklamowe mogą ją wykorzystać do promocji kampanii o atrakcyjnych eCPM, gdzie wynagradzani będą za wkład w procesie realizacji transakcji.

Weź udział w tworzeniu nowej historii afiliacji. Dołącz do TradeTracker i korzystaj z nowych i innowacyjnych rozwiązań. Zarabiaj dzięki Realnej Atrybucji! Dowiedz się więcej na real attribution.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas! dszymajda@tradetracker.com

Zapoznaj się z pierwszym artykułem z cyklu “Real Attribution Insights”: Real Attribution Insights – nowe podejście do wydawców typu cashback


Previous:

Znajdź najlepszy prezent na Dzień Dziecka!

Znajdź najlepszy prezent na Dzień Dziecka!

Next:

TradeTracker kolejny raz nominowany w konkursie International Performance Marketing Awards!

TradeTracker kolejny raz nominowany w konkursie International Performance Marketing Awards!

You might like...

Booste – kapitał na rozwój Twojego sklepu internetowego, Polska

Find out more

Publisher Spotlight: Savings United – witryny kuponowe w afiliacji

Find out more

Jak sprawić, by każdy Wydawca chciał promować Twój program?

Find out more

Advertiser Spotlight: Eurofirany – jak afiliacja rozwinie Twój e-biznes?

Find out more