Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Corona zorgt voor tweeledig beeld in telecombranche

Telecom Tweedeling Web

De telecomsector wordt door de coronacrisis zowel positief als negatief beïnvloed. Doordat mensen massaal thuiswerken is er een grotere vraag naar bedrijfsnetwerkdiensten en gebruiken klanten hun telefoon meer. Daartegenover staat een sterke daling van roaming-inkomsten doordat er minder gereisd wordt.

Significante verschillen in de omzetontwikkelingen 

Hoewel het groeitempo in de IT-branche door zaken als vraaguitval in de adviestak in 2020 significant lager lag dan voorgaande jaren, levert de coronacrisis de branche op termijn toch structurele voordelen op. Het volk winkelt en werkt meer online en het is dan ook aannemelijk dat dit zo zal blijven na de pandemie. Meer online verkeer zorgt ook voor meer werkgelegenheid binnen de IT-branche. 

Arbeidsmarkt IT-branche krap  

De mismatch in de TMT-sector (Technology, Media & Telecom-sector) tussen vraag en aanbod van arbeid is als gevolg van de coronacrisis beperkt afgenomen blijkt uit de arbeidsmarktindicator van ABN AMRO. Eind 2020 waren namelijk 14,1% van de vacatures in de TMT-sector onvervulbaar. 

Hoewel het percentage onvervulbare vacatures binnen de IT-branche is gedaald, ligt de verhouding wat betreft IT-ontwikkelaars (28%) en IT-programmeurs (30%) nog steeds erg hoog. Dit bevestigt het al langer bestaande beeld dat er sprake is van structurele krapte in de branche. In de marketing en communicatie is het percentage onvervulbare vacatures laag, waardoor er momenteel geen mismatch is tussen vraag en aanbod.


Previous:

Winkeliers niet tevreden met versoepeling maatregelen

Winkeliers niet tevreden met versoepeling maatregelen

Next:

5G zorgt voor stijging smartphoneverkopen 

5G zorgt voor stijging smartphoneverkopen 

You might like...

Personalisatie in e-commerce

Find out more

Dierendag en affiliate marketing

Find out more

Web and Media aan het woord

Find out more

Zo neem je een duurzame positie aan op een concurrerende markt

Find out more