Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Filters toepassen bij uw webshop

Blog Filters Toepassen Bij Uw Webshop

Veel webshops bestaan uit honderden producten. Voor de consument kan het veel tijd kosten om producten te vinden waarin zij geïnteresseerd zijn. Filters bieden de mogelijkheid om minder, maar relevantere producten te tonen aan de bezoeker. In dit artikel komt naar voren hoe u erachter komt welke filters het beste passen bij uw webshop. 

Helaas bestaat er geen perfecte set filters voor iedere webshop. Ook is er geen perfecte manier om te achterhalen welke set filters het beste is voor uw webshop. Hieronder staan verschillende technieken om te kijken welke filters nuttig zijn voor een webshop. Hoe meer technieken er worden ingezet, hoe beter het beeld zal zijn over welke filters een toegevoegde waarde hebben. 

Concurrentieanalyse 

Door te kijken wat concurrenten doen, kan men leren over wat mogelijke oplossingen zijn om bezoekers beter te bedienen. Wanneer er een concurrentieanalyse is gemaakt, is het aan te raden om de resultaten vooral als inspiratie te zien. Niet alle concurrenten zullen zelf een onderzoek gedaan hebben naar de filters. 

Data-analyse 

In Google Analytics is het mogelijk om met gebeurtenissen te meten hoe vaak filters gebruikt worden. Vervolgens kan er voor elk van deze filters gekeken worden naar de daadwerkelijke bijdrage aan een conversie.  

Gebruikersonderzoek 

Bij een gebruikersonderzoek kan er gedacht worden aan session recordings of heatmaps. Hiermee ziet u op welke filters bezoekers klikken. Ook maakt het zichtbaar hoe goed deze filters hen helpen met het vinden van gewenste producten.  

A/B-testen 

Om de hypothesen uit bovenstaande onderzoekstechnieken te testen moeten er A/B-testen gedraaid worden. Met A/B-testen worden er twee varianten van een bepaalde websitepagina onderzocht en met elkaar vergeleken. Hierbij is het belangrijk dat de testen zowel valide als betrouwbaar zijn. 

Wanneer u nieuwe filters heeft ingesteld is het ook van belang de productfeed te updaten. Deel dit vervolgens ook met uw accountmanager bij TradeTracker voor de meest optimale promotie! 

 


Previous:

Interview met MkBbedrijfskrediet

Interview met MkBbedrijfskrediet

Next:

Themadagen Wonen, Huis en Tuin

Themadagen Wonen, Huis en Tuin

You might like...

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more

Het toerisme in afrika Groeit: de opkomst van luxe accommodaties

Find out more

Tips voor meesterschap in eventmarketing

Find out more