Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Voorkom een hoge afkeur bij uw leadcampagne met S2S tracking

Leadcampagnes met hoge afkeurpercentages zijn een heikel punt binnen de affiliate-branche. Dit kan bij zowel adverteerders als publishers tot frustratie leiden wat de performance van een campagne op de langere termijn niet ten goede komt. Welke factoren zorgen voor een hoge afkeur en welke maatregelen kunnen getroffen worden om dit tegen te gaan?

Er zijn twee duidelijke oorzaken aan te wijzen die verantwoordelijk zijn voor een hoge afkeur: 1) de laagdrempeligheid waarmee consumenten een aanvraag kunnen doen en 2) de kwaliteitseisen die adverteerders stellen aan leads. Het verband en vooral de discrepantie tussen beide redenen is daarbij een versterkende factor.

Een mismatch tussen aanvankelijke verwachtingen en daadwerkelijke resultaten die hieruit ontstaat kan er voor zorgen dat een campagne in een negatieve spiraal raakt. Publishers raken ontevreden over de hoge afkeur en adverteerders zijn niet blij met de kwaliteit van de leads. Dit leidt dan tot minder publishers die de campagne promoten en uiteindelijk zelfs tot een stop van de campagne.

Uiteindelijk is niemand gebaat bij een dergelijk scenario, dus wat zijn voor een adverteerder de mogelijkheden om zo’n verloop en hoge afkeur van een leadcampagne te voorkomen?

Ten eerste kan een adverteerder nagaan of zijn informatievoorziening naar publishers volledig en correct is. Wanneer de definitie van een lead vooraf is vastgelegd in de campagne-voorwaarden mogen daar geen onduidelijkheden over zijn in onder andere het keuringsbeleid. Hiermee worden hoge afkeurpercentages niet verlaagd, maar wordt er wel voor meer begrip tussen beide partijen gezorgd.

Ten tweede kan een herziening van het aanvraagformulier de kwaliteit en daarmee het afkeurpercentage wel verbeteren. De laagdrempeligheid waarmee de consumenten een aanvraag kan doen, is weg te nemen door het toevoegen van meer (persoonlijke) velden aan het aanvraagformulier. Laat consumenten unieke informatie over zichzelf invullen om de kwaliteit van leads te verbeteren. De drempel tot het doen van een aanvraag wordt immers hoger, wanneer men persoonlijke gegevens in moet vullen.

De conversie van de campagne kan met een dergelijke aanpassing wel verminderen, maar dit is te compenseren door het hanteren van een hogere vergoeding waarmee de EPC concurrerend blijft ten opzichte van gelijkwaardige aanbieders.

Er bestaat echter een oplossing die definitief afrekent met een hoge afkeur: meten op basis van Server2Server (S2S) tracking. Ten opzichte van traditionele trackingmethodes heeft S2S tracking namelijk één groot voordeel: er wordt gebruik gemaakt van een zogeheten Callback URL, waardoor een conversiepixel niet meer nodig is. Dit stelt adverteerders in staat een publisher te vergoeden op een handeling waarvoor geen bedankpagina is. Deze manier is niet voor iedere leadcampagne implementeerbaar. Belangrijk is dat er een handeling is ná de aanvraag die doorslaggevend is voor het goed- of afkeuren van de lead.

Binnen de minilening- en kredietbranche gaan steeds meer partijen over op deze manier van meten. In een branche waarbij hoge afkeur kenmerkend is voor het keuringsbeleid, afkeurpercentages van tachtig procent zijn niet uitzonderlijk, blijkt S2S tracking een ideale oplossing. Veel minilening- en kredietaanbieders beschouwen een uitbetaalde lening namelijk als lead en hebben daarnaast een strikt beleid in het uitgeven van leningen.

Door S2S tracking kan een actie en/of handeling vergoed worden, dus ook het uitbetalen van een lening. Een aantal aanbieders is reeds overgestapt naar deze manier van meten en vergoeden. Alleen uitbetaalde leningen worden nu als aanvraag in het systeem weergegeven. Deze aanpassing heeft voor de betreffende partijen gezorgd voor een goedkeuringspercentage van honderd procent, meer tevredenheid bij publishers en adverteerders en tegen de verwachtingen in, tot een betere conversie. S2S tracking kan dus de negatieve spiraal doorbreken en zorgen voor een rendabele, kwalitatieve campagne.

Blaine Otte – Head of Industry Finances TradeTracker Nederland


Previous:

E-Travel Summit TradeTracker: 10 november 2016

E-Travel Summit TradeTracker: 10 november 2016

Next:

Uw campagne in het najaar

Uw campagne in het najaar

You might like...

Neurodiversiteit in marketing: het belang van inclusieve strategieën

Find out more

Voorkeur voor uitjes per regio verschillend

Find out more

De verandering van de online bestedingen door Nederlanders

Find out more

De verandering naar marketing 2.0 

Find out more