Kategori-Element

21 March, 2019 by agaranin

Rikta din trafik optimalt genom att fördela provisionsvärdet beroende på vilken kategori publishers befinner sig i. Skapa en tilltalande modell för de publishers som matcher kampanjens målgrupp.