Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Ny funktionslansering – Spåra mobilapplikationer & Mobile Metrics

TT INT Blogpost News Updates Features Mobile Metrics 1

TradeTracker’s senaste funktion, Mobile Metrics, ger annonsörer möjlighet att lägga till sin mobilapp som en del av sitt affiliateprogram. Nu är det möjligt att spåra och övervaka appinstallationer, köp i appen och appstarter mellan olika enheter och belöna publicister därefter.

Vad är Mobile Metrics?
Nuförtiden laddas det ned nästan 250 miljarder mobilapplikationer varje år, en siffra som förväntas öka ännu mer och det är nästan omöjligt att föreställa sig ett liv utan appar. Vi använder många av dem för att hitta information, beställa mat eller boka nästa resa. Detta skapar enorma möjligheter för dina onlineintäkter.

Genom att implementera Mobile Metrics på ditt affiliate-program hos TradeTracker får du möjlighet att spåra, övervaka och rapportera resultat, interaktioner och aktiviteter i din mobilapplikation. Detta leder till bättre insikter i dina publicisters aktivitet på ditt affiliate-program, och gör att du kan belöna dem därefter.

Hur drar jag nytta av Mobile Metrics?

Oavsett om du siktar på att öka antalet installationer, användare och köp i appen, eller helt enkelt bara vill öka engagemanget hos nuvarande användare, kommer Mobile Metrics hjälpa dig att nå dina mål.

Mätvärden – Spåra och övervaka statistiken i din mobilapplikation och håll dig uppdaterad med alla interaktioner som sker.

Händelsespårning – Innan du integrerar Mobile Metrics på ditt program är det viktigt att ha dina mål redo vad gäller app-interaktioner. Att fastställa vilka åtgärder och händelser du vill driva gör det lättare att sätta upp ett provisionsupplägg och spåra dessa händelser när ett SDK har installerats. Detta gör det även lättare att bestämma livslängden och skapa anpassade rapporter.

Cross Device Attribution – Vad händer när en kund hoppar från surfplatta till mobil och från mobil till datorn? Hur mäts beröringspunkter på dessa enheter och hur kommer vilken publicist att belönas? Svaret är: Cross Device Attribution. Detta gör att olika mediekällor och beröringspunkter kan belönas, baserat på kombinerad exponering av applikationer och andra ägda mediekanaler.

Djuplänkning – Djuplänkning gör så man kan skicka trafik till rätt destination direkt, oavsett kanal, mediekälla eller typ. Du kan få dina besökare precis dit du vill att de ska vara.

Hur kommer jag igång med Mobile Metrics?

Steg 1. Ställ in din applikationskampanj och öka publicisternas relativa betydelse genom att väga deras position i köpresan. Definiera de åtgärder som du vill belöna mest.

Steg 2. Marknadsför dina mobilkampanjer med hjälp av dina publicister.

Steg 3. Övervaka och optimera. Förbättra din ersättningsmodell med nya element, till exempel att lägga till CPC- eller CPM-komponenter för utvalda publicister och maximera resultatet på din kampanj.

Ladda ner vår broschyr och kontakta din lokala Account Manager för att komma igång!


Previous:

Publisher Spotlight: Global Savings Group

Publisher Spotlight: Global Savings Group

You might like...

Ny funktionslansering – Spåra mobilapplikationer & Mobile Metrics

Find out more

Publisher Spotlight: Global Savings Group

Find out more

Oförutsägbara tider och prestationsbaserad marknadsföring

Find out more

Google Chrome och Tredjepartscookies

Find out more