Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Oförutsägbara tider och prestationsbaserad marknadsföring

Corona Blogpost@2x

Oförutsägbara tider inom ekonomin kan och kommer att påverka hur vi gör affärer och hur vi utökar, delar upp eller begränsar (marknadsförings-) budgetar och affärsutgifter. Men utgifterna med lägst risk, som alltid enbart kommer att baseras på den faktiska prestationen, är affiliatemarknadsföring, och detta är varför.

Corona-virus och förändringen i konsumenters beteende

Det finns inget sätt att undvika det. Corona-viruset är här. Viruset korsar kontinenter och visar dess effekter på det dagliga livet och på det sätt vi gör affärer. När ekonomierna påverkas, så gör också affärsverksamheten och konsumentbeteenden det över hela världen. Det är viktigt att förstå i vilken utsträckning spridningen av Corona-viruset påverkar dina allmänna marknadsföringsaktiviteter och mer specifikt dina affiliate-marknadsföringsaktiviteter.

Det finns framför allt en faktor som ökar din försäljning, konsumenten. Samma konsument som i allt högre grad väljer att stanna inomhus i stället för att gå ut, vilket leder till att online-shopping ökar i stället för handel i fysiska butiker.  En märkbar förändring som har skett är att konsumenterna köper och lagrar vissa produkter på grund av kommande rädsla att dessa ska ta slut. En helt normal reaktion i oförutsägbara tider. Detta skapar en förändring i konsumenternas behov och skapar följaktligen nya möjligheter för dig som företag att ta vara på.

Hög- eller låg risk? PPC & Display-annonsering vs. Prestationsbaserad marknadsföring

Även om vissa produktioner har pausats och internationella leveranser försenats, bör detta inte påverka din investering i ditt affiliateprogram, till skillnad från exempelvis PPC- och Display-reklam.

PPC- och displayreklam baseras på konsumenternas intresse. Dessa kanaler triggar primärt en konsument att klicka på ett erbjudande/annons som är riktat mot dem, baserat på demografi, intressen och tidigare webbläsaraktiviteter. Problemet med denna typ av marknadsföringskanaler är att du på grund av minskat lager kommer att betala för konsumentaktiviteter utan att kunna slutföra den faktiska försäljningen. Detta gör att PPC och Display-annonsering är en högriskinvestering eftersom du betalar för att skapa ett behov eller ett intresse som du inte kan uppfylla.

I motsats till PPC och Displaykampanjer, så spelar det inte någon roll om en produkt är slutsåld eller inte tillgänglig när du jobbar med affiliatemarknadsföring. Det resulterar inte i några ekonomiska konsekvenser för dig.

En extra bonusmöjlighet för prestationsbaserad marknadsföring under dessa osäkra tider är vår egen attributionsmodell Real Attribution. Genom att aktivera Real Attribution på ditt program ökar och motiverar du samtliga publicister, oavsett om de befinner sig högst upp eller längst ner i marknadsföringstratten, att skapa kvalitativt innehåll som gynnar dig som annonsör. Detta ökar i sin tur resultatet för alla som är delaktiva i köpresan.

Vidare information

Om du har några frågor, kontakta din lokala Account Manager. Vi finns här för dig.


Previous:

Google Chrome och Tredjepartscookies

Google Chrome och Tredjepartscookies

Next:

Publisher Spotlight: Global Savings Group

Publisher Spotlight: Global Savings Group

You might like...

Ny funktionslansering – Spåra mobilapplikationer & Mobile Metrics

Find out more

Publisher Spotlight: Global Savings Group

Find out more

Oförutsägbara tider och prestationsbaserad marknadsföring

Find out more

Google Chrome och Tredjepartscookies

Find out more