Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Effectieve banners

Shopping Promotiemateriaal Zo Maak Je Effectieve Banners 700x1200
Banners zijn effectieve oplossingen voor het verspreiden van informatie over uw bedrijf en het in contact komen met de juiste doelgroep. Het is daarom van belang om na te denken over de banners die beschikbaar worden gesteld. In dit artikel vindt u een aantal tips om relevante banners te maken die conversie stimuleren.

Doel

Stel een doel vast dat gecommuniceerd kan worden naar de doelgroep. Is het doel branding of het realiseren van conversies? Zorg voor een passende boodschap op de banners. Speel in op de behoeftes van de doelgroep en creëer herkenning en nieuwsgierigheid door bijvoorbeeld een vraag te stellen.

Call-to-action

Zodra het doel van de banner duidelijk is, is het tijd om de doelgroep aan te zetten tot actie. Dit kan wederom door een vraag te stellen, USP’s benoemen of de consument vragen actie te ondernemen, denk aan: “Meer weten?”, “Bestel nu, morgen in huis!” of “Bekijk ons assortiment”. Bij een call-to-action is het goed een button te gebruiken. Door het klikken op deze button moet het voor de doelgroep duidelijk zijn wat er vervolgens gaat gebeuren. Houd bij het verwoorden van de call-to-action rekening met de doelgroep. Verwoordingen als “Koop nu” kunnen bijvoorbeeld averechts werken.

Huisstijl

Elk bedrijf heeft een eigen huisstijl waar het bedrijf aan te herkennen is. Zorg dat dit wordt toegepast in de banners om zo herkenning te creëren. Gebruik daarnaast ook het logo in de banners, zeker als het doel is naamsbekendheid creëren.

Landingspagina

Nu de banners ontworpen zijn, is het van belang de reis van de doelgroep te vervolgen. Waar komt de consument op terecht zodra ze hebben doorgeklikt op een banner? Zorg dat deze pagina aansluit bij de boodschap op de banner, zonder hiernaar te moeten zoeken. Laat de overtuiging die u neerzet in uw banner terugkomen op de landingspagina en biedt mogelijkheden hiervoor.

Naast deze punten is het uiteraard van belang kwalitatieve afbeeldingen te gebruiken waar bijvoorbeeld een product op staat en de juiste bannerformaten te gebruiken. Heeft u nog vragen omtrent de regels waaraan een banner moet voldoen binnen het affiliate kanaal? Neem dan contact op met uw accountmanager.


Previous:

Vacatures onder de aandacht brengen

Vacatures onder de aandacht brengen

Next:

Pakketbezorging

Pakketbezorging

You might like...

De verandering van de online bestedingen door Nederlanders

Find out more

De verandering naar marketing 2.0 

Find out more

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more