Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Webanalytics: trends & ontwikkelingen in 2022

Telecom Webanalytics In 2022 1200x500 1Zoals ieder jaar zullen organisaties zich ook in 2022 moeten aanpassen op ontwikkelingen in de internetwereld. Voorbeelden hiervan zijn de beperking van third-party cookies en de opkomst van voorspellende algoritmes. In dit artikel wordt gekeken naar drie ontwikkelingen en trends in 2022 op het gebied van webanalytics.  

Als eerste worden de ontwikkelingen die invloed hebben op wat organisaties kunnen meten besproken.

1. Browsers beperken gebruik van cookies of gaan dat op korte termijn doen.

Op het moment maken organisaties nog veel gebruik van third-party cookies, maar dit kan niet lang meer. Chrome heeft een cookiebeleid dat third-party cookies eind 2023 worden uit gefaseerd en Safari gaat nog een stap verder. Zij hebben third-party cookies al uitstaan sinds 2020 en verwijdert ook al bepaalde first-party cookies na zeven dagen. Zijn jullie al klaar voor de third party cookieloze toekomst?

2. Adblockers gaan niet weg.

Tegenwoordig gebruikt circa 34% van de Nederlanders een adblocker. Deze adblockers blokkeren voornamelijk Facebook en TikTok ads, diverse adblockers blokkeren ook data voor Google Analytics.

3. Mensen zijn zich meer bewust van online privacy.

Advertentiecookies mogen binnen de AVG alleen na toestemming geplaatst worden. Circa de helft van alle bezoekers accepteert deze marketingcookies niet. Daarnaast is het gebruik van de privacy vriendelijke zoekmachine DuckDuckGo het afgelopen jaar bijna verdubbeld.

Er zijn veel ontwikkelingen die invloed hebben op wat marketeers kunnen meten. De volgende webanalytics trends voor 2022 gaan hier invloed op hebben.

4. Verschuiving van cookies naar algoritmes om gebruikers te herkennen.

Indien cookies de kop in worden gedrukt, ontstaan er meer gaten in het herkennen van terugkerende gebruikers. Google Analytics 4 gebruikt nu al meerdere factoren, naast cookies om gebruikers te blijven herkennen.

  • User ID: Google geeft de mogelijkheid om een eigen anonieme identifier door te geven.
  • Google Signalen: Indien er geen User ID wordt opgegeven, gebruikt Google de functie Google Signalen. Het is wel belangrijk dat de functie ingeschakeld is, de gebruiker moet akkoord gaan met marketingcookies en de website moet minimaal 500 bezoekers hebben.
  • Apparaat ID: bij website bevindt het client ID zich in de cookie. Bij apps wordt het app-instance-ID benut om gebruiker te herkennen.

5. Server-side tagging wordt de standaard.

Deze functie helpt marketeers om GTM-containers op de site te ontlasten. Een deel van de tags worden verplaats naar de server. Ook helpt het om minder afhankelijk te worden van third-party cookies. Met server-side tagging is het mogelijk om informatie eenmalig te tracken en door de sturen naar een tussenstation genaamd ‘de server-side container’. Veel tags kan je hierdoor aan de voorkant van je site ontdubbelen.

6. Voorspellende algoritmes worden gemeengoed.

Hierdoor wordt het mogelijk om doelgroepen te targeten waarbij de kans op conversie erg groot is. Ook kan men doelgroepen uitsluiten waarbij de kans op conversie erg laag is.

Bij TradeTracker zijn wij altijd bezig met nieuwe ontwikkelingen, wil jij meer informatie over het effect op jouw affiliate campagne en weten of alles al correct staat ingesteld? Neem dan contact op met jouw accountmanager!


Previous:

Het kan weer, gezellig kerstshoppen in Duitsland

Het kan weer, gezellig kerstshoppen in Duitsland

Next:

Merchant interview: Your Comfy Days

Merchant interview: Your Comfy Days

You might like...

De verandering van de online bestedingen door Nederlanders

Find out more

De verandering naar marketing 2.0 

Find out more

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more