Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Nieuwe EU-wetgeving Digitale Dienstenwet

1200x500 Nieuwe EU Wetgeving Digitale Dienstenwet

De Digitale Dienstenwet, of te wel De Digital Service Act (DSA) is bedoeld om burgers en bedrijven online beter te beschermen. En dat werd ook tijd; de huidige wetgeving is namelijk al 20 jaar oud. Deze Europese wetgeving kan een grote impact hebben op het (online) leven. Wordt dit dan het einde van ingewikkelde cookiemeldingen, nepnieuws en onzichtbare algoritmes?

Op 23 april 2022 hebben het Europees Parlement en de Europese Raad een politiek akkoord bereikt over de DSA. In dit artikel lees je onder andere wat de Digitale Dienstenwet inhoudt en wat er precies verandert.

De Digitale Dienstenwet

Al een tijd werkt De Europese Unie aan nieuwe wetten gericht op het online leven en het hervormen van het internet. Om te zorgen voor een gelijk speelveld voor alle digitale bedrijven, richt de Digitale Marktenwet (DMA) zich op het inperken van de macht- en monopoliepositie van big tech bedrijven als Google, Meta en Apple. De Digitale Dienstenwet geldt voor alle internetbedrijven. Deze wet zorgt ervoor dat, alles wat illegaal is bij de offline wet- en regelgeving, ook online illegaal wordt.

Denk aan bescherming tegen illegale handel in goederen en diensten, haatzaaien, schending van het auteursrecht of desinformatie. De wet richt zich op de online veiligheid van alle consumenten en gaat gelden voor digitale diensten zoals online marktplaatsen, hostingproviders en social media. De regels verschillen per type bedrijf.

Inzicht in algoritmes en advertenties

Internetbedrijven moeten transparant zijn over hun algoritmes en de invloed daarvan of er moet een optie zijn om het algoritme uit te schakelen om zo een chronologische tijdlijn te bekijken. Sinds kort is het op Instagram mogelijk om het algoritme uit te schakelen. De Digitale Dienstenwet vereist dat gebruikers inzicht en uitleg (kunnen) krijgen in de algoritmes van (grote) online platformen, om zo een beeld te krijgen waarom bepaalde berichten worden getoond of aanbevolen.

De platformen waarop de promotie gedaan wordt moeten de optie geven om in te zien welke partij achter de advertentie zit en waarom deze getoond wordt. Bij Facebook is dat al mogelijk via de drie puntjes rechtsboven in de advertentie. Ook moet de mogelijkheid er zijn om gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen. Gevoelige gegevens zoals religie, seksuele geaardheid of etniciteit mogen niet gebruikt worden voor targeting.

Dark patterns en ingewikkelde cookiewalls

Een ingewikkeld menu om alle cookies snel te accepteren of een aantal te weigeren (dark patterns) is binnenkort ook verleden tijd. De opties om cookies te accepteren of weigeren moet volgens De Digitale Dienstenwet gelijkwaardig worden aangeboden. Ook is manipulatie in design en copy niet toegestaan. Pop-ups met de optie die het bedrijf wil dat je kiest om daarmee jouw keuze te beïnvloeden, moeten vervangen worden met verschillende opties. Het opzeggen van een abonnement of dienst moet net zo eenvoudig worden als het is om het af te nemen.

Nepnieuws en desinformatie

Er komen ook beperkingen op het verspreiden van nepnieuws en desinformatie, zoals de coronapandemie. Er komen extra verantwoordelijkheden en strengere verplichtingen voor grote online platforms die in Europa 45 miljoen mensen bereiken. Dit in verband met de maatschappelijke impact die zij kunnen hebben bij het verspreiden van o.a. nepnieuws. De Digitale Dienstenwet stelt dat platformen zoals Google en Facebook verplicht stappen moeten ondernemen tegen het verspreiden van valse informatie en dit na melding zo snel mogelijk van hun platform moeten verwijderen.

Handhaving

De verwachting is dat de Digitale Dienstenwet in 2023 in gaat. De Europese Unie zet hiermee belangrijke stappen, daarbij is de verwachting dat de regels op den duur wereldwijd gaan gelden. Het heeft veel voordelen voor de consument maar voor online platformen verandert er veel. Er zullen maatregelen genomen moeten worden om de consumenten te beschermen. Om dit te handhaven wordt er een toezichthouder per EU-lidstaat ingezet die de naleving van de wetten gaat controleren. Daarnaast gaat de Europese Commissie extra toezicht houden op de internetgiganten. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete van maximaal 6% van de wereldwijde jaaromzet verwachten.

Er zijn ook al nieuwe regels omtrent nepreviews en online verkopen, deze worden gehandhaafd door Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Financiële Markten. Meer over deze regels lees je op onze blog. Neem alle nieuwe regels serieus, doe dit voor je klanten maar ook voor je bedrijf. Wil jij samenwerken met bijvoorbeeld reviewsites of publishers die inzicht hebben in de diverse algoritmes? Neem dan contact op met jouw lokale accountmanager.


Previous:

Zoekwoorden, hoe werkt dat precies?

Zoekwoorden, hoe werkt dat precies?

Next:

Contentstrategie en je collega’s hierbij betrekken

Contentstrategie en je collega’s hierbij betrekken

You might like...

De verandering van de online bestedingen door Nederlanders

Find out more

De verandering naar marketing 2.0 

Find out more

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more