Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Duurzaamheidscommunicatie

Duurzaamheidscommunicatie 1200

Duurzaamheid onder webshops neemt toe. Duurzaamheidscommunicatie speelt een belangrijke rol in het informeren over de maatschappelijke impact van je werk. Helaas is het nog vaak zo dat de consumenten de intenties van bedrijven in twijfel trekken omdat de duurzaamheidscommunicatie niet op orde is. Met duurzaamheidscommunicatie wordt het zichtbaar maken van duurzame acties bedoeld. Het doel hiervan is om bewustwording te vergroten en anderen te inspireren.

Onderzoek toont aan dat consumenten de duurzaamheidscommunicatie van bedrijven vaak onvoldoende vinden. In een onderzoek van marktonderzoeksbureau Marketresponse en b-open, komt naar voren dat ruim de helft (52%) van de Nederlanders de beloftes over de duurzaamheid van een product vaak niet geloven. Er is dus nog ontzettend veel winst te behalen door transparant te communiceren over duurzaamheid en het is daarbij van belang de beloftes beter te onderbouwen. Geloofwaardige duurzaamheidsbeloftes moeten aan een aantal punten voldoen, deze omschrijven wij in dit artikel.

Onderbouwd zijn met feiten

Het is belangrijk dat je niet alleen je ambities en visie vertelt maar ook laat zien welke producten of activiteiten bijdragen aan duurzaamheid en wat hiervan de resultaten zijn. Heel veel bedrijven tonen geen ondersteunend bewijs voor de duurzaamheidsclaims. De Autoriteit Consument & Markt geeft in haar Leidraad Duurzaamheidsclaims aan dat bedrijven moeten kunnen aantonen dat een duurzaamheidsclaim juist is. Zorg ervoor dat consumenten kunnen vertrouwen op de informatie die op de website te vinden is. Het delen van een duurzaamheidsrapport zou hier ook bij helpen.

Onafhankelijke partij

Bewijsvoering vanuit een onafhankelijke partij helpt om een geloofwaardige duurzaamheidsbelofte te doen. Denk bijvoorbeeld aan een keurmerk of controle via een derde partij. Kijk bijvoorbeeld eens naar Xenos, de Nature Impact Rating is gebaseerd op de score van het Global Sustainable Enterprise System (GSES). Dit is een onafhankelijk overkoepelend informatielabel om consumenten te informeren over de duurzaamheid van producten. Er zijn diverse onafhankelijke partijen die een keurmerk in het leven hebben geroepen om consumenten te helpen om een duurzamere keuze te maken. Denk bijvoorbeeld ook aan het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming of SMK (Stichting Mileukeur). Wees zorgvuldig in het gebruik van keurmerken, verdiep je in de organisatie dat de keurmerken aanbiedt en beoordeel ook de match tussen het type product en de ideologie of het doel achter het keurmerk.

Duidelijk en eenvoudig

Wees duidelijk en houd het eenvoudig. Duurzaamheidscommunicatie moet concreet zijn over het voordeel voor de consument, zodat daar geen verwarring over kan ontstaan. Geef dus aan dat het duurzaamheidsvoordeel gaat over slechts een bestanddeel (zoals de verpakking) of dat het voor het gehele product geldt. Brede termen, zoals milieuvriendelijk of ethisch, verwijzen nog onvoldoende naar het concrete duurzame aspect van het product. Wees specifiek door bijvoorbeeld te verwijzen naar de manier waarop het product is geproduceerd, zodat de consument zich daar makkelijk een beeld bij kan vormen. Het is belangrijk om te kijken naar de klantbehoefte, speel hier dan ook op in.

Niet meer beloven

Zorg dat de belofte die je doet meetbaar en controleerbaar is. Denk bijvoorbeeld aan CO2-uitstoot, hoogte van beloning voor productiemedewerkers of slaafvrije productie. Daarnaast is het belangrijk dat je niet meer belooft dan je waarmaakt. Veel bedrijven doen nog beloftes die zij niet kunnen waarmaken, dit zorgt voor een geloofwaardigheidsprobleem. Wees in je duurzaamheidscommunicatie je bewust van de imago gap. Op het moment dat je communicatie over duurzaamheid te ver afwijkt van het beeld dat consumenten hebben, is de kans groot dat het wordt gezien als greenwashing. Dit kan ook gebeuren als de boodschap wel klopt, soms is het daarom beter om de boodschap te doseren.

De duurzaamheidscommunicatie is volgens veel consumenten nog niet op orde. Duurzaamheidsbeloftes worden vaak nog ongeloofwaardig gevonden en het duurzaamheidsbeleid is vaak onduidelijk. Consumenten worden daarbij ook nog steeds kritischer. Zorg dat de duurzaamheidsbeloftes onderbouwd zijn met feiten, gecontroleerd zijn door een onafhankelijke partij, duidelijk, eenvoudig en meetbaar. Zorg dat je niet meer belooft dan je kunt waarmaken. Binnen TradeTracker hebben wij diverse publishers die zich richten op duurzaamheid, wil jij hier meer over weten? Neem dan contact op met jouw persoonlijke accountmanager. Lees ook meer over duurzame bezorging en duurzame websites op onze blog.


Previous:

Social proof

Social proof

Next:

I amsterdam aan het woord

I amsterdam aan het woord

You might like...

De verandering van de online bestedingen door Nederlanders

Find out more

De verandering naar marketing 2.0 

Find out more

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more