Internationaal bereik

Met kantoren in 19 landen is TradeTracker sterk internationaal vertegenwoordigd.

Hoewel het internet geen grenzen kent, zorgt de aanwezigheid van onze eigen medewerkers voor inzicht en waardevolle kennis van de lokale markten.

Wij spreken de taal en organiseren ontmoetingen met de belangrijkste partijen. Hierdoor zijn wij in staat om snel te schakelen, en kunnen wij campagnes en resultaten nog beter optimaliseren

North America

South America

18 augustus, 2017 by TradeTracker Netherlands TradeTracker News

Adverteerders die starten met Real Attribution van TradeTracker kunnen kiezen uit een aantal modellen. Vijf van de in totaal zes attributiemodellen belonen touchpoints op basis van de positie in het conversiepad, terwijl het custom model de mogelijkheid biedt andere factoren mee te nemen. In deze Insights gaan we dieper in op het custom model. We bekijken de mogelijkheden van maatwerk en de effecten van het custom model.

In een custom model kunnen adverteerders hun commissie verdelen op basis van drie verschillende elementen: de positie van het touchpoint in het pad, het site type en het marktsegment van de publisher die het touchpoint heeft gegenereerd. In de berekening van de commissie krijgt elk element een waarde mee die wordt uitgedrukt in een percentage van de commissie. Vervolgens wordt de commissie verdeeld volgens het gekozen distributiemodel voor dat element. Als adverteerders besluiten exceptions in een model op te nemen, wordt dat ook als custom model beschouwd.
Elementen Attributiemodellen

 

Waarom kiezen adverteerders voor een custom model?

Op dit moment wordt ongeveer 50% van de Real Attribution campagnes ingericht volgens een custom model. Dat de meerderheid daarvoor kiest, komt omdat dit model een extra kans biedt (naast de positie van het touchpoint) om publishers te belonen voor de waarde die adverteerders graag op die specifieke plek willen zien. 

Effect van de elementen Site type en Marktsegment

Het effect van custom modellen waarin adverteerders extra gewicht kunnen toekennen aan specifieke site types of marktsegmenten is aanzienlijk. Een paar opvallende voorbeelden:
• Adverteerders die binnen hun site type grote nadruk leggen op bloggers zien het verkeer met 40% toenemen.
• Adverteerders die een relatief hoge waarde toekennen aan vergelijkingssites merken dat ze een betere positie krijgen onder hun publishers en zien het aantal transacties meer dan verdubbelen door de hogere eCPC-score.
• Grote warenhuizen die binnen hun campagnes een zware weging toekennen aan marktsegmenten die passen bij de producten die zij voeren, bijvoorbeeld mode, elektronica, persoonlijke verzorging of baby’s en kinderen, merken dat publishers binnen deze marktsegmenten meer plaatsen.

Effecten van exceptions

Een extra mogelijkheid binnen het custom attributiemodel is het maken
van uitzonderingen oftewel exceptions. De exceptions waaruit de adverteerder
kan kiezen, zijn:
• Een affiliate uitsluiten van een beloning binnen het conversiepad.
• Een publisher of een groep van publishers een vaste vergoeding toekennen voor het bezit van het laatste touchpoint.
Adverteerders maken gebruik van de eerste exception als zij hun directe CPC en CPM partners opnemen in hun Real Attribution model. In de eerste fase van de integratie stellen zij voor deze affiliates het model in op ‘geen attributie’, zodat ze hun rol binnen en hun impact op het conversiepad kunnen zien. In de tweede fase verplaatsen zij de commissies voor CPC/CPM naar CPA door de exception te verwijderen. Dan worden deze publishers ook op basis van performance betaald.

De tweede exception wordt door sommige adverteerders gecombineerd met specifieke sitetypen, bijvoorbeeld cashback sites.

Lees hier het PDF document