Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Marketingplan voor 2023

Sadia Marketingplan 1200x500 1 1

We zijn alweer halverwege het vierde kwartaal. De maanden vliegen voorbij, Black Friday, Sinterklaas en Kerst komen eraan. Als het goed is heb je alles daarvoor klaarstaan. Dit is dan ook het moment om te reflecteren op 2022 en het marketingplan voor 2023 op te gaan stellen. In onderstaand artikel een aantal tips en belangrijke punten voor jouw marketingplan.

Reflecteren en aanpassen

Een belangrijk onderdeel van het schrijven van een marketingplan is het reflecteren op het afgelopen jaar, wat ging er goed en wat moet er verbeterd worden? Ook is het belangrijk om te kijken naar ontwikkelingen in de markt, wat is er veranderd en hoe kan daarop ingespeeld worden in het nieuwe jaar? Daarnaast moet er ook gekeken worden naar de doelgroep, zijn hun wensen of is hun gedrag veranderd? Het kan ook zijn dat er concurrenten in de markt zijn weggevallen of juist dat er nieuwe bedrijven bijgekomen zijn waarnaar gekeken moet worden.

Wanneer de situatie van het afgelopen jaar kritisch gereflecteerd is en er is uitgezocht is wat er is veranderd, kan er gekeken worden naar de plannen voor volgend jaar. Zijn er dingen die aangepast moeten worden om aan te sluiten op de nieuwe doelgroep, de huidige trends of de concurrenten? Neem afstand van de huidige situatie en kijk waar de uitdagingen liggen.

SWOT matrix

Na de analyse is het tijd om conclusies op te stellen die verwerkt kunnen worden in het nieuwe plan. Waar moet rekening mee gehouden worden? Om dit goed in beeld te brengen zijn er verschillende matrixen waar een adverteerder gebruik van kan maken. De SWOT matrix meet de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes. Hierbij kun je bijvoorbeeld 6 belangrijke inzichten opsommen, waarbij 1 het meest belangrijk is en 6 het minst belangrijk is. Door de opsomming goed te bekijken en actiepunten te noteren wordt er al een begin gemaakt aan het marketingplan. Een voorbeeld kan zijn dat de groei in naamsbekendheid nog niet voldoende is, de site te weinig verkeer trekt of dat er meer verkocht moet worden.

Nu de uitdagingen bekend zijn, is het belangrijk om doelen te formuleren voor het nieuwe jaar. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat de naamsbekendheid van 10% naar 15% moet groeien in 2023. Hoe wordt dit aangepakt? Bij affiliate marketing kan de naamsbekendheid bijvoorbeeld met de hulp van mailingpartijen en display affiliates vergroot worden. Als het juist gaat om een gebrek aan klantenbinding is het belangrijk om te kijken naar retargeting-partijen. Als de conversies verhoogt moeten worden is het ook goed om te kijken naar de campagne voorwaarden, zijn er dingen die geprobeerd kunnen worden zoals bijvoorbeeld Google Shopping? Als meerdere mensen de top 6 invullen dan kunnen daar ook nieuwe inzichten uitkomen die verwerkt kunnen worden in het marketingplan.

De volgende stap

De eerste stappen reflecteren, aanpassen en het opstellen van de belangrijkste inzichten is nu afgerond. De volgende stap is het beschrijven van de plannen voor 2023. Bij deze stap wordt ook de strategie bepaald, hoe gaat het jaarplan eruitzien? Hierbij is het vooral belangrijk dat het plan geschreven wordt op basis van de belangrijkste punten en inzichten, niet teveel details. Vragen die je hierbij kunt stellen zijn bijvoorbeeld: Wat gaat het kosten om de plannen uit te voeren? Wie gaat deze plannen uitvoeren? Op welke momenten worden de plannen geëvalueerd na de uitvoering?

Houd het marketingplan dus kort en bondig, onderbouw de strategie en benoem de belangrijkste doelen. Deze doelen kunnen ook doorgegeven worden aan de lokale accountmanager, die kan meekijken naar de mogelijkheden en het bereiken van de doelen via affiliate marketing.


Previous:

Klaar voor Black Friday

Klaar voor Black Friday

Next:

Eshopping- en etravel summit 2022 wederom geslaagd

Eshopping- en etravel summit 2022 wederom geslaagd

You might like...

De verandering van de online bestedingen door Nederlanders

Find out more

De verandering naar marketing 2.0 

Find out more

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more