Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Prijs CO2-uitstoot klimt naar recordhoogte 

Co2 Web

De prijs voor 1 ton CO2-uitstoot is tot recordhoogte gestegen. Vorige week kwam de prijs voor het eerst boven de 50 euro uit. Er is een levendige handel in CO2-rechten, die bedrijven kunnen aanschaffen als ze de eigen grenzen qua uitstoot overschrijden.  
 
Binnen Europa geldt een plafond voor de hoeveelheid CO2 die door bedrijven mag worden uitgestoten. Dat wordt vertaald naar uitstootrechten, die kunnen worden verhandeld. Het aantal beschikbare rechten wordt steeds verder verlaagd om bedrijven ertoe te bewegen schoner te produceren.  
 
Deze aangescherpte ambities van Europa om de CO2-uitstoot versneld terug te dringen, dragen ertoe bij dat de prijs sneller oploopt. Inmiddels zijn de rechten ook pure handelswaar geworden, wat ook een prijsopdrijvend effect heeft.  
 
Volgens de emissieautoriteit krijgen de meeste bedrijven die deelnemen aan het EU Emission Trading System (EU ETS), ieder jaar een hoeveelheid emissierechten gratis toegewezen. Elk jaar moeten bedrijven evenveel rechten inleveren als ze aan tonnen broeikasgas hebben uitgestoten. “Wanneer een bedrijf meer uitstoot dan ze aan rechten hebben, dan kunnen ze dat bijkopen via veilingen of handel.” 
 
Als juist minder wordt uitgestoten, dan heeft het bedrijf dus rechten over en kunnen ze daar de markt mee op gaan. “Bedrijven kunnen dus zelf een afweging maken wat het meest kosteneffectief is: investeren in schonere technologie of emissierechten bijkopen”, aldus de Nederlandse Emissieautoriteit (NEA).  
 
Vorig jaar waren de rechten juist heel goedkoop geworden, doordat grote delen van de productie als gevolg van de coronacrisis kwamen stil te liggen.


Previous:

Huurprijzen buiten steden flink omhoog 

Huurprijzen buiten steden flink omhoog 

Next:

Customer service van de toekomst 

Customer service van de toekomst 

You might like...

Adverteerder Voigt-travel.nl aan het woord

Find out more

Vertrouwen opbouwen bij de consument door storytelling en fysieke beleving die zorgen voor binding

Find out more

Stijging in de mediasector ondanks stilstaande economie

Find out more

De ontwikkeling van customer experience op verschillende kanalen

Find out more