CODE OF CONDUCT

In een markt waar integriteit de basis tot succes vormt, hebben wij als medewerkers van TradeTracker onze standaarden wat betreft transparantie, ethiek, leiderschap, en samenwerking hoog in het vaandel staan met als doel om onze waarde voor onze stakeholders te maximaliseren. Wij zijn ons bewust van onze invloedrijke positie in een groot economisch systeem en onderkennen onze verantwoordelijkheid. Wij houden ons aan de wet en verwachten hetzelfde van onze partners.

1. TradeTracker Code of Conduct

De TradeTracker Code of Conduct (CoC) biedt een leidraad over de visie van TradeTracker op online reclamepraktijken en in het bijzonder affiliatemarketing. De Code of Conduct is gericht op het bevorderen van duurzame relaties tussen onze adverteerders en publishers. Deze Code of Conduct is te gebruiken als basis voor eerlijke handelspraktijken. Het landschap van online advertising evolueert continu, evenals de gebruikte technologieën, praktische uitoefening en de bijbehorende technieken. Als zodanig is de Code aan verandering onderhevig en past TradeTracler haar normen en waarden waar nodig aan de branche aan.


Het doel van deze gedragscode is ervoor te zorgen dat iedereen die met het TradeTracker netwerk te maken heeft, zij het adverteerders, mediabureaus/agencies, affiliates en TradeTracker medewerkers, de algemene en specifieke voorwaarden over het gebruik van dit netwerk bevestigt.

2. Gedragscode voor Publishers

Het doel van deze gedragscode is om publishers de algemene policies en richtlijnen ten aanzien van het doorsturen van verkeer naar adverteerders binnen het TradeTracker netwerk te laten bevestigen. Publishers dienen in het algemeen altijd het hoogste niveau van transparantie aan te houden in hun sitebeschrijving en in hun promotionele activiteiten. Om ruchtbaarheid te geven aan deze transparantie dienen publishers onderstaande richtlijnen te onderschrijven. Publishers die zich niet aan deze richtlijnen houden kunnen worden verwijderd uit het programma en/of uit het TradeTracker netwerk.
Naast deze gedragscode, moeten publishers altijd de op campagneniveau gestelde voorwaarden bevestigen en toepassen. In het algemeen helpen policies en richtlijnen affiliates om verkeer van hoge kwaliteit door te sturen, hetgeen de adverteerders van bij TradeTracker aangesloten affiliates verwachten.

2.1. E-mailmarketing

Alle publishers die gebruik maken van e-mail (e-mailmarketing) om verkeer te genereren dienen zich te houden aan de voor hen geldende lokale wet- en regelgeving hieromtrent. Gebruikers/ontvangers moeten vooraf hebben aangegeven e-mails van de desbetreffende verzender te willen ontvangen (bij voorkeur via minimaal een confirmed opt-in) en mogen nooit, via de verzender, in welke vorm dan ook, betrokken worden bij spamactiviteiten.

2.2. Content

Content op de site van een publisher mag geen schending van auteursrechten en intellectuele rechten van derden bevatten. Content mag geen illegale, pornografische, gewelddadige of discriminerende berichten bevatten en mag niet de goede naam van merchants, affiliates of andere relaties van TradeTracker en/of TradeTracker zelf beschadigen. Content moet altijd conform lokale wetten en/of regelgeving zijn.

2.3. Kunstmatig Verkeer

Kunstmatig verkeer (verzonden door bots, scripts of andere vormen) is niet toegestaan binnen het TradeTracker netwerk. Consumenten mogen niet gedwongen worden de website van de adverteerder te bezoeken. Dit betreft ook het herhaaldelijk genereren van handmatige kliks met als enig doel het kunstmatig vergroten van de hoeveelheid doorgestuurd verkeer.

2.4. Klikherkomst

De klikherkomst mag niet door publishers worden verhuld/verborgen of anders worden voorgesteld dan de werkelijkheid. Verkeer mag alleen afkomstig zijn van de URL die voor die specifieke affiliate site is ingesteld.

2.5. PPC / SEA

PPC en/of adverteren via zoekmachines is niet toegestaan op de merknaam/-namen van adverteerders van TradeTracker, tenzij uitdrukkelijk vermeld in het campagnebeleid.

2.6. Sales/Lead fraude

Het simuleren van het zijn van eindgebruiker bij een transactie is binnen het TradeTracker netwerk niet toegestaan. Dit betreft onder meer valse transactie-informatie, zelf gegenereerde transacties (met of zonder betaling) of automatisch gegenereerde transacties.

2.7. Cookies en Privacy

Publishers moet voldoen aan lokale wetten en regelgeving met betrekking tot cookies en privacy.

2.8. Informatie over de Site

De informatie- en detailpagina moeten een uitgebreide toelichting op de activiteiten van de affiliate en de herkomst van zijn verkeer geven. Alle affiliatesites moeten ondergebracht zijn zij het juiste “site type” en “categorie”. Indien affiliates gebruik maken van verkeer van derden of van betaald verkeer, moet dit duidelijk vermeld zijn in de omschrijving van de site.

2.9. Cashback en Loyaliteitsprogramma’s

Affiliates met cashback-, belonings-, get-paid-to- of loyaliteitsconstructies moeten de campagnevoorwaarden van een desbetreffende campagne bevestigen. Ontbrekende transacties moeten worden gemeld aan TradeTrackers affiliate support via e-mail, aan de adverteerder per ticketbericht of ter beoordeling worden toegevoegd door middel van de ‘voeg gemiste sales-transactie toe’ tool.

2.10. Kortingscodesites

Kortingscodesites moeten de campagnevoorwaarden van een desbetreffende campagne bevestigen. Verlopen incentives en kortingscodes moeten als zodanig worden gemarkeerd of moeten door de kortingscodewebsite worden verwijderd. Misleidende of onechte codes zijn niet toegestaan. Kortingscodesites mogen alleen kortingscodes promoten die voor een specifieke publisher of voor een campagne in het algemeen beschikbaar zijn gesteld.

2.11. Spyware/malware

Promotie via spyware/malware of gekocht verkeer via spyware/malware is niet toegestaan.

2.12. Adware

Het doorsturen van verkeer afkomstig van adware (zoals desktopapplicaties en toolbars) is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TradeTracker en de adverteerder die gepromoot wordt.
Adware moet worden geïnstalleerd door de consument zelf en mag niet automatische en zonder kennisgeving vooraf aan de consument, worden geïnstalleerd.

2.13. Sociale Media

Publishers mogen social media gebruiken om verkeer naar hun eigen site (indien niet misleidend) te genereren. Het verkeer afkomstig van deze social media ten behoeve van de adverteerder moet voldoen aan de campagnevoorwaarden en een geschreven goedkeuring van de adverteerder vooraf is vereist.

2.14. Ongeldige Links

Ongeldige links worden gerapporteerd in de sectie ‘ongeldige links’ binnen het affiliate account. Publishers wordt gevraagd om regelmatig hierop te controleren en deze links zo spoedig mogelijk te verwijderen dan wel aan te passen.

2.15. Communicatie met Adverteerders

Communicatie met adverteerders (bijvoorbeeld voor schriftelijke goedkeuring van bepaalde promoties) geschiedt via het TradeTracker ticketsysteem in het affiliate account. Het is mogelijk om per e-mail een melding te ontvangen wanneer een ticketbericht is ontvangen op het account.

2.16. Verwijdering van advertenties en/of promotiemateriaal

Publishers die door adverteerders en/of TradeTracker worden verzocht om specifiek promotiemateriaal en/of advertenties te verwijderen, dienen dit binnen twee werkdagen te doen.

2.17. Campagne en TradeTracker Nieuws

Publishers kunnen zelf bepalen welk nieuws ze per e-mail van TradeTracker willen ontvangen. De frequentie, het segment, of de campagnes waarvoor nieuws wordt gestuurd kan volledig door een publisher worden aangepast.

2.18. Internationalisering

Publishers die voornemens zijn om campagnes van/in andere landen te promoten dienen zich in het betreffende land bij het TradeTracker te registreren. Dit kan gedaan worden vanuit het affiliate account door een nieuwe site toe te voegen onder “account -> mijn sites” en het selecteren van het land van voorkeur. Na goedkeuring is het nieuwe land toegankelijk vanaf het platform.

2.19. Uitbetaling aan Publishers

Tenzij anders overeengekomen, worden publishers uitbetaald bij de eerstvolgende betalingsronde, afhankelijk van hetgeen de publisher heeft ingesteld in haar account, nadat een adverteerder zijn verschuldigde commissie heeft overgemaakt aan TradeTracker. Publishers worden uitbetaald op basis van de geaccepteerde voorwaarden. Publishers zijn zelf verantwoordelijk voor het instellen en controleren van hun financiële gegevens in het account. Belastingen zoals btw, worden alleen uitgekeerd indien het account is ingesteld met een zakelijke rekening en met de juiste bedrijfsgegevens. Het achteraf veranderen van de betaalde belasting is niet mogelijk.

3. Gedragscode voor Adverteerders

Het doel van deze gedragscode is om richtlijnen en policies op te stellen voor adverteerders waarin staat hoe zij campagnes zo transparant, eerlijk en open mogelijk dienen te beheren. Zo weten publishers die desbetreffende adverteerders promoten wat hen te wachten staat en worden de rollen en verantwoordelijkheden verduidelijkt.

3.1. Content

Adverteerders zullen ervoor moeten zorgen dat hun website conform lokale wet- en regelgeving is en dat deze geen illegaal, pornografisch, gewelddadig of discriminerende materiaal bevat noch de goede naam van adverteerders, affiliates of andere relaties van TradeTracker en/of TradeTracker zelf beschadigt. Daarnaast mag de content op de site(s) van adverteerder geen schending van auteursrechten en intellectuele rechten van derden bevatten.

3.2. Actief management Campagnes

Adverteerders dienen proactief te werken aan de affiliate campagne(s) en publishers te helpen waar nodig.

3.3. Transactie Validatie

Adverteerders moeten de moeite nemen zo snel mogelijk en op een eerlijke en transparante manier lead- en salestransacties te beoordelen. Indien er vragen zijn over de beoordeling van een of meerdere transacties, dienen adverteerders publishers te verklaren waarom bepaalde transacties als zodanig zijn beoordeeld.

3.4. Redenen voor Geweigerde Transacties

In het geval van een of meerdere afgewezen transacties, dient een adverteerder per transactie aan te geven waarom deze is afgewezen. In geval van gedeeltelijke afwijzing dient adverteerder het orderbedrag dienovereenkomstig aan te passen.

3.5. Communicatie via “tickets”

Voor publishers is het tijdig ontvangen van feedback cruciaal voor een constructieve en aangename samenwerking. Adverteerders dienen de moeite te nemen om binnen twee werkdagen op een ticket te reageren.

3.6. Publisher Aanmeldingen

Publishers die zich voor een campagne aanmelden wensen zo snel mogelijk promotiemateriaal te plaatsen. Adverteerders dienen dan ook de moeite te nemen om publishers die onder beoordeling staan zo snel mogelijk te keuren. Adverteerders dienen publishers, wanneer zij daarom vragen, uit te leggen waarom zij afgewezen zijn of uit de campagne verwijderd zijn.

3.7. Promotiemateriaal

Adverteerders zullen ervoor zorgen dat het promotiemateriaal (meestal banners, product feeds of tekstlinks) geen inbreuk maakt op auteursrechten of de intellectuele rechten van derden bevat. Materialen mogen geen illegaal, pornografisch, gewelddadig of discriminerende inhoud bevatten. Materialen, waaronder (maar niet beperkt tot) banners, tekstlinks, product feeds en kortingscodes moeten up-to-date zijn. Prijzen en productaanbiedingen dienen nauwkeurig te zijn weergegeven en terug te vinden te zijn op de website van de adverteerder.

3.8. Tracking

Tracking is een essentieel onderdeel om de diensten van TradeTracker bij zowel adverteerders en publishers aan te kunnen bieden. Tracking moet daarom te allen tijde geimplementeerd zijn. Bij het voorkomen van trackingproblemen dient adverteerder deze op te lossen en zijn publishers op gepaste wijze te compenseren.

3.9. Ontdubbeling bij meerdere affiliate netwerken

Ontdubbeling moet idealiter worden uitgevoerd wanneer meerdere affiliate netwerken actief zijn. Wanneer dit het geval is, dient er altijd een fall-back script aanwezig te zijn om ook tracking zonder gebruik van cookies mogelijk te maken. Adverteerders dienen TradeTracker ervan op de hoogte te stellen of zulke scripts zijn geïmplementeerd. Informatie voor affiliates aangaande ontdubbeling dient te allen tijde in het campagneoverzicht beschikbaar te zijn.

3.10. Campagnebeperkingen

Er zijn verschillende manieren voor publishers om deel te nemen aan advertising activiteiten. Daarom moet er duidelijk aangegeven zijn of en zo ja welke vormen van promotie door publishers wel of niet zijn toegestaan. Dergelijke informatie moet voor publishers bij de campagnebeschrijving te zien zijn.

3.11. Vergoeding voor alle producten

Affiliates hebben als gevolg van het doorsturen van verkeer naar een adverteerder een zeer beperkte invloed op de exact verkochte producten. Daarom moet er aan alle verkochte producten een commissie worden toegekend. Indien er verschillende commissiemodellen bij één adverteerder aanwezig zijn, kan ervoor gekozen worden om gebruik te maken van de productgroepen.

3.12. Aankopen via mobiele apparaten bijhouden.

Bij gebruik van een onafhankelijke mobiele site (http://m.adverteerder.com) dient adverteerder hier ook voor een correcte tracking te zorgen zodat transacties beloond worden.

3.13. Communicatie bij problemen

Wanneer een adverteerder vragen heeft omtrent de promotie van een publisher, dient hij het ticketsysteem te gebruiken of als alternatief zijn accountmanager bij TradeTracker te benaderen.