Övervaka och optimera

20 February, 2019 by agaranin

Med TradeTracker kan du förbättra din provisionsmodell med nya spännande element, exempelvis genom att lägga till CPC eller CPM för utvalda publishers, så du verkligen kan maximera resultatet på kampanjen.